טעות בספירת העומר

שאלה

מי שבאחד הימים ספר נכון את הימים אך טעה בחלק הספירה של
השבועות האם יכול להמשיך ולספור בברכה?

תשובה

כתב הט"ז (סי' תפט ס"ק י) שמי שטעה בימים ולא בשבועות ממשיך
לספור כדרכו. והפמ"ג (מש"צ ס"ק י) כתב שק"ו אם טעה בשבועות
ולא בימים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |