גילוח לצורך ראיון עבודה

שאלה

רציתי לשאול את כבוד הרב ,מיד אחר החג יש לי ראיון
עבודה,לתפקיד אחר במקום בו אני עובד האם מותר לי להתגלח
לראיון העבודה, ןהאם בכלל מותר להתגלח למי שעובד עם לקוחות
בימים אלה?
תודה רבה

תשובה

נהגו לא להסתפר בספירת העומר ולכן גם אין להתגלח. ולגבי הראיון
אם תוכל להסביר שאינך מגולח בגלל מנהגי ימים אלו (אנשים רציניים
מכבדים את חבריהם כשהם רואים שהם נוהגים עפ"י אמונתם ואינם
זזים ממנה גם בזמן של חוסר נוחות) המשך לנהוג כמנהג.
אם ידוע לך שלא תתקבל כך לעבודה ואין אפשרות לדחות את
הראיון לאחר הספירה עצתי לך לקבוע את הראיון ליום א' כי יש
מתירים להתגלח לכבוד שבת או למחרת יום העצמאות

 

 

 

הרב יעקב אריאל |