גילוח ביום ששי לפני לג בעומר

שאלה

האם מותר להתגלח ביום שישי הקרוב כאשר לג בעומר חל ביום ראשון?

תשובה

מותר עי' שו"ע תצג, ב.

הרב יעקב אריאל |