בגד חדש לחתונה בר"ח אייר

שאלה

כבוד הרב, שלומות ואור!

שאלת המשך לשתי שאלותי האחרונות בעינייני דיומא:
חולצת שבת שנקנתה עבורי לפני הפסח ונלבשה בטעות ולראשונה
על-ידי אחי בשביעי של פסח- האם מותר ללובשה לראשונה ובכך
לחדשה מצד עצמי לרגל חתונת בן הדוד הנערכת ביום חול, בליל
ראש חודש אייר השנה, אור ל-ל בניסן?

כלומר ללובשה עוד מערב ראש חודש, לפני השקיעה לרגל חתונת בן הדוד?

כמו כן ובהמשך:

1. האם הדין היה משתנה באם אחי היה לובש את החולצה שלא
בשביעי של פסח אלא לאחר המועד דהיינו לכבוד השבת האחרונה-
פרשת שמיני.

2. בעצם שאלתי היא האם לבישת החפצא של החולצה לראשונה
על- ידי אחי ובטעות נידונת כמתירה של איסור החידוש שבלבישה
הראשונה של הגברא דהיינו על-ידי אני?

אני מבקש סליחה מראש על האריכות שבשאלתי ועל גזל הזמן של
כבוד הרב , אך כל כוונתי היתה להבהיר ולמקד את נתוני השאלה
ככל שרק ניתן.

תודה רבה מראש על התשובה.

כל טוב.

תשובה

מותר ללובשה ולברך שהחיינו אף אם אחיך לא היה לובשה וכש"כ אם
הוא כבר לבשה.

הרב יעקב אריאל |