בגד חדש בספירת העומר

שאלה

בבית אבי היה נהוג שלא לחדש בגד בספירת העומר, למעט שבתות.
לאחר שילדי הראו לי את תשובת הרב שמותר לחדש בגדים, חיפשתי את המקור למנהג בית אבי, ולא מצאתי אותו.
א. מה המקור למנהג זה?
ב. האם עלי להמשיך מנהג זה ולהנחילו גם לילדי, או שילדי יכולים לשנות מהמנהג?

תשובה

א. אין מקור לכך זולת העתקה ממנהגי שלושת השבועות.
ב. אינך צריך להעביר זאת לילדיך.

הרב יעקב אריאל |