אמירת אב הרחמים

שאלה

האם בשבת ר"ח בספירת העומר אומרים אב הרחמים בשבת קודם
מוסף או לא?

 

 

 

תשובה

בשבת-ר"ח אייר אין אומרים אותו (מגן אברהם סי' רפד ס"ק ה).

 

 

הרב יעקב אריאל |