אירוע חברתי בספירת העומר

שאלה

האם יש סיבה לא לקיים אירוע חברתי (הרצאה בנושא הומור במקרה
הספציפי הזה) בתקופה שבין יום העצמאות לל"ג בעומר?

 

 

 

תשובה

ישנה סיבה, והם ימי ספירת העומר (עי' בתשובה על השוואתם לשואה).
וע"כ מן הראוי למעט בפעילויות בידור ושמחה חברתית. ומשום מיעוט
השמחה אף אין נושאים נשים וכמו"כ לגבי אירועים חברתיים בעלי תוכן
קל ובידורי.ערב חברתי עם הרצאה מותר אולם לא ההומור.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |