שמיטה

שאלה

בספר קטיף שביעית כתוב קדושת שביעית טו חשון וספיחין טו כסלו תשסח  אם הקטיף רק בכסלומדוע צריך כבר מחשון תשסח לשמור על קדושת שביעית  האם פרושו שמירה על  הקליפות איסור שמוש לתרופה.?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

קדושת שביעית היא על ירקות שנזרעו בששית ונלקטו בשביעית, וספיחין הוא מתחילת הגעת ירקות שנזרעו מא´ תשרי, ולכן תמיד הקדושה קודמת לספיחים.

קדושה היא מספר דינים, כגון אלו שהוזכרו.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 8:12:12 AM