יום ירושלים

שאלה

 אלו הוספות בתפילה ראוי להוסיף ביום ירושלים?

תשובה

 בהחלטת הרבנות הראשית בנשיאות הרבנים הראשיים הגרא"י
אונטרמן והגר"י נסים נאמר כי את שירת הים יגידו פסוק פסוק, וכן
הלל שלם בברכה. ובסיום התפילה פרק ק"ז מתהילים. כמו"כ כתבו
שידרוש הרב או אחד מהציבור בנסי יום זה.
כמו"כ הוסיפו שאף הנוהגים מדיני אבלות של ספה"ע בכ"ח אייר אין
נוהגים ביום זה.
בסידור רינת ישראל נוסף שאין אומרים בו תחנון וכן במנחה שלפניו.
.

הרב יעקב אריאל |