יום ירושלים השנה

שאלה

ברשות כב'' הרב,
השנה מקדימים את חגיגות ותהלוכות יום ירושלים לכ"ז אייר ע"מ
שלא לגלוש עם החגיגות לשבת ולהמנע מחילול שבת המוני. א. מה
יהיה הדין לגבי תפילות יום ירושלים? האם לקיימן במועדן או
להקדימן?
ב. ישנה אי בהירות לגבי סדר התפילה ביום ירושלים. יש הנוהגים
להתפלל כסדר תפילת יום העצמאות, יש הנוהגים בתפילת ערבית
רגילה, יש הנוהגים להוסיף בליל יום ירושלים הלל עם / בלי ברכה.
אבקש מכב'' הרב לפרט את סדר התפילה הרצוי.
בתודה ובציפיה לגאולה שלמה בקרוב

תשובה

באשר להקדמת התפילות עי' בשאלה זהה שהתפרסמה ובה תשובה
לשאלותיך.
ובאשר להלל בלילה ההלכה היא שההלל נאמר ביום בלבד (וגם השנה
בכ"ח באייר, דהיינו ביום שישי)

הרב יעקב אריאל |