תפילות יום העצמאות השנה

שאלה

בעקבות הפירסומים על החלטת מועצת הרבנות הראשית לדחות את
יום הזכרון ואת יום העצמאות ב 24 שעות. מתי יאמרו הלל וכו' ?

(ראיתי מה שכתב הרב בסידור שאם חל ביום שישי או שבת,
מקדימים, אבל הפעם יוצא שיום הזכרון יחול ביום העצמאות וזה
יוצר אבסורד.)
ב. שכחתי מדוע כאשר יום ירושלים חל ביום שישי אנחנו אומרים את
התפילות אז בעוד שאת החגיגות מקדימים (בניגוד ליום העצמאות שחל
ביום שישי שהכל מוקדם ליום חמישי).

תשובה

החלטת הרבנות טרם הגיעה אלי. לפי מה שכתבתי בספרי באהלה של
תורה ח"ב בסמכות הציבור לקבוע את ימי השמחה בהתחשב בשבת
והיום שייקבע הוא היום בו יאמרו את ההלל כפי שקורה לנו כאשר
יוה"ע חל בשבת או ביום ו. ודוגמא לכך פורים.
ב. ביום ירושלים רק הטקסים מוקדמים ליום ה. התפילות נשארות ביום
ו כי החששות לחילול שבת לא קיימים באותה מידה כמו ביוה"ע

 

 

 

הרב יעקב אריאל |