תספורת בערב שבת ד' אייר

שאלה

האם מותר להסתפר השנה בערב שבת ד' אייר לכבוד ה' אייר?

תשובה

נראה לי שכיון שעפ"י החלטת הרה"ר כל סדריו המיוחדים של יום
העצמאות עוברים ליום חמישי
אין להסתפר לקראת שבת אלא לקראת יום העצמאות.

הרב יעקב אריאל |