תספורת ביום העצמאות

שאלה

האם מותר להסתפר לכבוד יום העצמאות, והאם יש הבדל בין
גילוח הזקן, לבין תספורת שערות הראש?
אם מותר- ממתי מותר להסתפר- האם רק ביום עצמו, או אולי כבר
מספר שעות קודם?

 

 

תשובה

הרב ניסים הסתמך על ר' חים פאלג'י שהתיר תגלחת ביוה"ע. הרבנות
הראשית לא הורתה הלכה מפורשת אך יש הסומכם על פסיקת הרב
ניסים.
מי שנוהג להתגלח לכבוד יום העצמאות עושה זאת לפנות ערב כדי שלא
יראה מנוול.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |