נשים באמירת הלל ביום העצמאות

שאלה

לכבוד הרב שלום
האם נכון יהיה לחייב בנות ספרדיות לברך על הלל ביום העצמאות
גם אם הם אינן מברכות על מ"ע שהזמן גרמן כפי שפסק השו"ע ?
חשבתי כך מדין 'אף הן היו באותו הנס' וזוהי המצוה היחידה שיש
לקיימה ביום העצמאות

 

 

 

תשובה

בשמונה עשר יום שהיחיד גומר בהם את ההלל נשים ספרדיות לא נהגו
לברך משום מ"ע שהז"ג ה"ה ליום העצמאות, ואע"פ שבאותם י"ח
ימים כלולה חנוכה שהלל שלה על נסים וה"ה ליום העצמאות.
אך המצוה לא נגרעת בגלל העדר ברכה. בליל הסדר אמרנו הלל
בתוך ההגדה בלא ברכה והספרדים אינם מברכים על ההלל של יתר
ימי הפסח ומקיימים מצות הלל ביו"ט גם בלי ברכה וכן בר"ח

הרב יעקב אריאל |