יום העצמאות מוקדם

שאלה

האם מותר להתגלח,לנגן וכדו' ביום עצמאות מוקדם?

תשובה

הרב ניסים התיר להתגלח לכבוד יוה"ע

הרב יעקב אריאל |