ה' באיר בשנה בה יום העצמאות הוקדם

שאלה

מה היחס לה' באיר בשנה שבה יום העצמאות הוקדם?

 

 

תשובה

עפ"י תקנת הרבנות הראשית כל דיני היום עוברים ליום חמישי ועי'
בספרי 'באהלה של תורה' ח"ב סי' עג.

הרב יעקב אריאל |