הלל ביום העצמאות

שאלה

כבוד הרב,
1. האם הרב נוהג כמו הרב צבי יהודה זצ"ל להגיד הלל אם ברכה או כמו הרב ישראלי זצ"ל להגיד בלי ברכה.
2. והאם מותר לי לבחור איך לנהוג למרות שזה אולי הפוך מי מה שהרב (אתה) עושה?
3. האם אין עניין פה של ספק ברכות להקל?

תשובה

1. הרב צבי יהודה נהג לפי הנהגת הרבנות הראשית ועל כן לפני שהרב גורן הנהיג לברך על ההלל אף הרצי"ה קוק נהג ללא ברכה.
2. יש לנהוג לפי החלטת הרבנות הראשית.
3. כנ"ל.

הרב יעקב אריאל |