הלל ביום העצמאות

שאלה

איך חכמים של היום(ח"ו, בלי לזלזל בהם כמובן) קבעו שמותר
להגיד הלל ביום העצמאות? כלומר איזו סמכות יש להם (אני
ציוני, זו סתם שאלה שחבר שלי שאל אותי ולא ידעתי לענות)?

תשובה

בפסחים (קיז ע"א) נאמר: "הלל זה מי אמרו... וחכ"א נביאים
שביניהן תיקנו להם לישראל שיהו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל
כל צרה וצרה שלא תבא עליהם לישראל, ולכשנגאלין אומרים אותו
על גאולתן". וכיון שהרבנות הראשית לישראל וגדולי הפוסקים הכירו
בכך שביום העצמאות היתה הצלה גדולה לישראל מצרותיהם והתחיל
שלב יסודי לגאולתנו ראוי עפ"י דברי חז"ל אלו לאומרו.
ולעצם השאלה, איני מבין, האם אדם בר דעת אינו מרגיש חובה טבעית
להודות לה' ולהכיר לו תודה על כל מה שעשה עמנו אחרי שנות גלות
כה ארוכות ובפרט אחרי השואה הנוראה?
ועיין מגילה יד א ומה מעבדות לחרות אמרו שירה ממיתה לחיים לא כל
שכן? האם גם משה ובני ישראל שאלו אם "מותר" לומר שירה?!

הרב יעקב אריאל |