גילוח ביום העצמאות

שאלה

שלום לכבוד הרב!
האם מותר\צריך להתגלח לכבוד יום העצמאות?

תשובה

הנוהגים לגלח זקנם מידי יום או כמה ימים רשאים להתגלח לכבוד יום
העצמאות כדי שלא יכנסו לחג מנוולים.

הרב הראשי, הרב יצחק נסים הביא ראיה מר"ח פלאג'י שהתיר
להתגלח באזמיר בח' באייר בגלל נס שארע להם באותו יום.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |