כפרות לבן ששוהה בחו"ל

שאלה

שלום לרב
כיצד יכול אני לערוך כפרות לבני השוהה בחול צורך לימודים
בתקופה זו?

תשובה

מדוע שהוא לא יעשה זאת בעצמו ע"י כסף?

הרב יעקב אריאל |