העלאת זכרון נפטר בדרשת יו"כ

שאלה

לכבוד הרב אריאל,
האם מותר ובאיזה אופן אפשר בדרשה ביום הכיפורים להעלות
זכרונו של אחד מחברי הקהילה שהיה גם בעל תפילה בימים
נוראים, לפני ציבור המתפללים? כיון שזה עלול לעורר צער אולם
זה יכולל לעורר גם לתשובה

 

 

תשובה

תלוי את אופן ההזכרה. אם משבחים את מעשיו הטובים וכד' וממליצים
ללמוד מהם איני רואה בכך פגם,

 

 

הרב יעקב אריאל |