הלכות נרות ששבת

שאלה

מה נוהגים אם נר ששבת?

 

 

תשובה

השאלה לא מובנת. רק במוצאי יו"כ מבדילים על נר ששבת היינו
שדלק מעיו"כ.

הרב יעקב אריאל |