משמעותם של התאריכים א' בתשרי וט"ו בשבט לעניין הפרשת תרומות ומעשרות

שאלה

מה משמעותם של התאריכים א' בתשרי וט"ו בשבט לעניין הפרשת תרומות ומעשרות?

תשובה

א' בתשרי הוא התאריך הקובע לעניין הירקות, וט"ו בשבט - לעניין הפירות. בתשרי האחרון התחלנו את השנה החמישית לשנות השמיטה, ולכן אנו ממשיכים להפריש מעשר שני, כפי שהיה ג"כ בשנה שעברה.

 

אם ממשיכים להפריש את אותן מעשרות, מה המשמעות של ט"ו בשבט? 

התשובה היא שאין להפריש מפירות שנה אחת על פירות שנה אחרת. לכן כאמור ממשיכים להפריש גם השנה מעשר שני. אך אין להפריש מפירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט (וממילא מבשילים באביב או בקיץ), על פירות שמבשילים לפני חודשי האביב, שבדרך כלל חנטו לפני ט"ו בשבט.

 

את חילול הפירות יש לחלל על מטבע שערכו לפחות פרוטה, כיום ערך הפרוטה הוא כ- 11 אגורות , לכן יש לחלל על מטבע שערכו לא פחות מחצי שקל.

 

בכל מקרה כדאי לעשות מינוי ב'בית האוצר' כדי להסדיר את נושא המטבע לחילול מעשר שני והנתינה של המעשר הראשון.

 

(למינוי אפשר ליצור קשר בטל' 08/6847325, או בפקס 08/6847055)

 

הרב יואל פרידמן | טבת תשע"ג