שמן זית תוצרת חו"ל

שאלה

א.האם עדיף להדליק בשמן זית מתוצרת הארץ דווקא?

ב.האם יש הידור להדליק בשמן זית הראוי לאכילה?

ג. האם עדיף להדליק בשמן זית שאינו קדוש בקדושת שביעית או שמא מותר בשמן שביעית? 

 

 

תשובה

א. תמיד עדיף להשתמש בתוצרת הארץ, כפי שנפסק בהלכה, שיש תמיד עדיפות לארץ ישראל.

ב. לדעת הגר"מ אליהו זצ"ל, עדיף להדליק בשמן זית שראוי לאכילה, אולם אין זה חיוב.

ג. נרות חנוכה - עדיף בשמן שאינו קדוש בקדושת שביעית. נרות שבת - עדיף בשמן שביעית. 

 

 

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ג