עלות השחר בחנוכה

שאלה

1) עד איזה עלות השחר מותר להדליק נרות חנוכה בברכה? עלות השחר הראשון שזה 90 דקות לפני הנץ או עלות השחר השני שזה 72 דקות לפני הנץ?

2) האם בתשובה לשאלה 1 יש הבדל בין אשכנזים לספרדים ובין אשכנזים לאשכנזים חסידיים והאם יש הבדל אם האדם נמצא לבדו או עם בני משפחתו?

אשמח לקבל תשובות מכבוד הרב

תשובה

90 דקות לפני הנץ. ונראה שאין הבדל.

הרב יעקב אריאל |