היכן חתן מדליק נרות חנוכה?

שאלה

חתן שמתחתן בחנוכה ובשעת צאה"כ הוא בבית הוריו ולאחר החתונה
נכנס לדירה עם אשתו היכן ידליק את הנרות?

תשובה

בשעת חובת הדלקת הנר היה בבית הוריו והתחייב שם ויצא י"ח
בהדלקתו בבית הוריו.

הרב יעקב אריאל |