הדלקה למי שטס בחנוכה

שאלה

אדם שיוצא מביתו בשעות אחר הצהריים כדי לטוס מארה"ב לארץ,
ואיש לא ישאר בביתו, האם צריך להדליק נר חנוכה? כיצד?

תשובה

ידליק במטוס. שמעתי שמותר לעשות כן. לא יה נר חנוכה גרוע
מעישון המותר באזורים מסוימים במטוס. או במקום אכסונו אם ינחת
בעוד ליל.

 

 

הרב יעקב אריאל |