שתי השבתות הראשונות בחודש אב

שאלה

1) האם בשבת מטות מסעי מותר לקבל את השבת ולהתפלל ערבית כבר בפלג המנחה ולאכול סעודת שבת מבעוד יום עם בשר? כי לכאורה זה עדיין יום ששי ותשעת הימים

2) האם בשבת פרשת דברים שזה השנה גם תשעה באב צריך בליל  שבת לקרוא מגילת איכה ולומר חלק מהקינות והאם מותר ללמוד תורה בשבת זו?

תשובה

1) מותר כבכל שבת.
2) מותר ללמוד תורה בשבת כרגיל ואסור להתאבל ולומר מגילת איכה, ורק מחצות היום יש אומרים שאין ללמוד אלא דברים המותרים בת"ב ולכן לא נהגו באמירת פרקי אבות (תקנג, ב).

הרב יעקב אריאל |