רקמה ותפירה לקטנים בתשעת הימים

שאלה

האם מותר להעסיק ברקמה ילדות קטנות (בנות -7)בקייטנה בתשעת
הימים?

 

 

 

תשובה

מותר, וכדאי להסביר להן לפי הבנתן שאם הן היו חייבות במצוות זה
היה אסור להן.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |