רחיצה בים וברכה בשלושת השבועות

שאלה

בס"ד
רחיצה בים וברכה בשלושת השבועות עד תשעת הימים האם מותר?
והאם יש חילוק בין מי שכבר היה בים או ברכה קודם שלושת השבועות או שמא אין קשר בדבר.
תודה

 

תשובה

מותר. ואין חילוק בין מי שכבר היה למי שעדיין לא היה.

הרב יעקב אריאל |