קניית בגדים בתשעת הימים

שאלה

האם מותר לקנות בגדים בתשעת הימים לחתונה שתתקיים מיד לאחר
תשעת הימים?

תשובה

עדיף לדחות לאחר תשעת הימים, אבל אם לא תספיקו לקנות לפני
החתונה - מותר לקנות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |