עליה לחומש בתשעת הימים

שאלה

בעזרתו יתברך,

האם מותר לעלות לבנות את חומש בתשעת הימים?

תודה רבה!!!

 

 

 

תשובה

מצוה.
אולם אם אתה לומד במסגרת ישיבתית יש לשאול את ראש הישיבה

הרב יעקב אריאל |