עבודות שיפוץ בתשעת הימים

שאלה

אנו אחרי שיפוץ ועדיים לא סיימו לגמרי לדוגמא 'ספריית גבס' עדיין לא התחילו האם מותר להתחיל כעת בתשעת הימים? יש לציין א' העבודה נעשית ע"י אינו ישראל ב' העבודה תסתיים לאחר תשעת הימים ג' אם לא נתחיל כעת יתכן שהעובד יתחיל עבודה אחרת ואנו נצטך לחכות עוד הרבה זמן

תשובה

ב"ה


שלום וברכה וכל טוב

בנייה אפילו למגורים אם מתחילים אותה בתשעת הימים בעייתית יותר כי בעצם ההתחלה יש שמחה. אולם כפי מה שאתה מתאר מדובר על המשך עבודות, וכמו כן לא יסיימו אותם בתשעת הימים כך שאין את המימד של שמחה בסיום.

מאידך, ספריית גבס מתאימה יותר להגדרה של "הרווחה" ולא של צורך למגורים.

למעשה, מותר להמשיך אם דחיית המשך העבודה עלולה לגרום הפסד כספי. כגון אם קיים חשש סביר שהפועל יתחיל עבודה אחרת ולמצוא אדם אחר שיעשה את העבודה הזאת - הוא יעשה זאת תמורת סכום גבוה מהפועל הראשון - מותר לכם להמשיך.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | ג' אב תשע"ו 9:56