סרטים בתשעת הימים

שאלה

מה הדין לגבי סרטים בתשעת הימים?

תשובה

באלו סרטים מדובר?
בסרטים המתארים את חורבן המקדש (יש בכלל כאלו?...) או את
השואה גם בתשעה באב הם מותרים.
סרטים המכילים תכנים פסולים כגון אלימות (מערבונים לדגומא) או
דברים לא צנועים (ורבים מהם כאלו!) או מסרים לא חינוכיים אחרים
אין רואים אותם כל השנה.

הרב יעקב אריאל |