מתנות בתשעת הימים

שאלה

בס"ד
לכבוד הרב שלום
האם ניתן לקנות מתנה עבור אימי בשלושת השבועות?
במידה ויש בכך בעיה האם מותר לתת לה המתנה בהתניה שתפתח
אותו רק לאחר ט' באב.
בתודה

 

 

 

תשובה

לקנות מותר, לתת אסור מפני שתכשיל אותה בברכת שהחיינו בבין
המצרים, ולתת בלי לפתוח ג"כ מעיקר הדין צריכה לברך שהחיינו
עד לפני הפתיחה וע"כ מן הראוי להמתין עם המתנה. עם זאת אם
המתנה אינה חפץ שיש בו שמחה ואין מברכים עליו שהחיינו ניתן
לקנותו ולתתו בבין המצרים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |