משקאות חריפים בתשעת הימים

שאלה

האם יש איסור שתיית משקאות חריפי לא על בסיס יין כגון בירה
וכדומה בתשעת הימים מן הדין ולפי המנהג לשיטת האשכ'

 

 

 

תשובה

מותר מצד איסורי תשעת הימים לשתות משקאות חריפים שאינם יין,
אולם מן הראוי למעט בכך מצד עצם גרימת השכרות.

הרב יעקב אריאל |