מינקת בתשעה באב

שאלה

אשה המניקה מלא, וילדה אינו אוכל מבקבוק מה תעשה בתשעה באב?

תשובה

מינקת בריאה יכולה וחייבת לצום. עליה לשתות הרבה יום קודם לאכול
אבטיח ומלון להימנע מדברים מלוחים ולהימצא ביום הצום במקום ממוזג.
אם בכל זאת יחסר לילד חלב כגון שהיא מניקה והוא בוכה וחזר ובוכה
כיון שילדה בסיכון אם לא יינק ממנה, ראוי שתשתה לצורכו כדי שיהיה
לה חלב. ואינה צריכה לשתות בשיעורים אלא תשתה בכמויות שהיא
מורגלת בהם כדי להאכילו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |