מוסיקה בתשעת הימים

שאלה

שלום
אני מנגן בגיטרה וחיפשתי בספר הלכות בדיני תשעת הימים לגבי
מוסיקה וכתוב שם שצריך להמעיט בשמחה... אבל לא כתוב שום
דבר על מוזיקה בתוך הבית או על נגינה בתוך הבית מותר או אסור?

 

 

תשובה

המקובל שנגינה היא משמחת וע"כ כתבו הפוסקים שמי שאינו עושה זאת
לשם לימוד ותירגול (כגון הלומד באקדמיה וכד') אלא מצד צורכו
הפנימי לנגן ולשמוע מוזיקה לא ישמע בתשעת הימים.
יצירות עצובות כגון אלגיה ורקויאם מותרות גם בתשעת הימים

הרב יעקב אריאל |