מוזיקה ב3 השבועות

שאלה

האם מותר לשמוע דיסק עם שירי קודש שקטים (עם כלי נגינה)
בשלושת השבועות?

תשובה

לענ"ד שירים שקטים מותרים עד ר"ח אב. לאחר מכן מותרים רק
שירים עצובים

הרב יעקב אריאל |