מוזיקה בשלושת השבועות

שאלה

האם מותר לשמוע מוזיקה שקטה בשלושת השבועות להנאה?

תשובה

מותר לפני תשעת הימים.

הרב יעקב אריאל |