לגשת למבחן נהיגה בשלושת השבועות

שאלה

שלום האם מותר לגשת למבחן נהיגה בשלושת השבועות או שלא מומלץ כי הבנתי שאלו ימים שאין בהם ברכה ומפחדת שאכשל שוב בפעם הרביעית בגלל זה

תשובה

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים סימן תקנא:

"משנכנס אב  ממעטין בשמחה; ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי כותי, לישתמיט מיניה דריע מזליה"

דהינו שמתחילת חודש אב שיש להימנע מלדון עם גוי, ואם כן המניעה היא רק מחודש אב ולא כל שלושת השבועות וכן המניעה היא עם גוי ולא עם ישראל.

ולכן נראה שאין שום חשש מלגשת מבחן נהיגה (טסט) בשלושת השבועות.שאין בזה דין ולא גוי אלא בדיקת ידעתך לנהוג כשורה. 

שיהיה בהצלחה ונהיגה בטוחה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ד תמוז תשע"ז 16:42