יז בתמוז

שאלה

שלום כבוד הרב, אחת מה' סיבות
לאבלות בי"ז בתמוז היא ששרף אפוסטמוס את התורה.
מדוע אם כך לא קובעים אבלות דומה בכל פעם שמשהו שורף ח"ו
את התורה, והרי לצערנו זה ארע לא פעם ולא פעמיים, אם כך
מה מיוחד בשריפת התורה ע"י הרשע הנ"ל אם הסיבה היא שאר ד'
הדברים מדוע מנו חז"ל גם עניין השריפה.

 

 

 

תשובה

כנראה שהיה שם אירוע חריג בעוצמתו ופירסומו
דבר דומה היה בשרפת התלמוד בפריז לפני למעלה מ700 שנה גזרו
אז תענית ציבור לדורות בערב שבת פרשת חוקת

 

 

 

הרב יעקב אריאל |