טיול לירדן

שאלה

בהמשך לשאלתי מלפני יומיים שם שאלתי את הרב על טיול בשלושת
השבועותלירדן והרב כתב שהדבר מותר.
לצערי הטיול התבטל בשל החמסין וכעת התאריך האפשרי הבא הוא
כט' בתמוז א ו-ב באב (שלושה ימים). האם אפשר?

 

 

 

תשובה

משנכנס אב ממעטין בשמחה. הזבר תלוי מאוד באופי הטיול ואוירתו .
אם האוירה עליזה ושמחה הטיול אסור אם היא רצינית כגון שהטיול
נושא אופי לימודי ולדוגמא נושאי הטיול הם האתרים של פרשת השבוע
בעקבות משה ובני ישראל אדום עמון מואב והמשתתפים רציניים שואפי
דעת הטיול מותר ואם קשה להחליט הטיול מותר רק בדוחק.

הרב יעקב אריאל |