טיול בבין המצרים

שאלה

האם מותר לטייל בבין המיצרים?

תשובה

עד לתשעת הימים ניתן לטייל . בתשעת הימים סיור למודי באויה
רצינית ולא במסגרת חברתית שיש בה עליזות וקלות ראש

הרב יעקב אריאל |