חתימת חוזה קניית דירה בין המצרים

שאלה

שלום כבוד הרב! רציתי לשאול אם אוכל לחתום על חוזה קניה של בית אחרי יז' בתמוז. זה דחוף לנו כי כבר מכרנו בית ואין לנו זמן עד לפינוי ?

תשובה

שלום

חתימת חוזה קניה הוא שייך לדיני משא ומתן, ורק בשבוע שחל בו תשעה באב או התשעת הימים ממעטים המשא ומתן של שמחה. אך קודם לכן אין איסור כלל.

אלא שמי"ז בתמוז אין מברכים שהחיינו משום  שימים של צרה הם. ולכן אין לובשים בגד חדש וכדומה. בחתימת חוזה נראה שלא נוהגים לברך שהחיינו אלא רק בכניסה לבית בפועל .

לכן הלכה למעשה נראה שאין שום בעייה בחתימת חוזה לאחר י"ז בתמוז קודם ר"ח אב. 

רבני מכון התורה והארץ | י"ג תמוז תשע"ו 10:38