חגיגת בר מצוה בשלושת השבועות

שאלה

בננו נולד בכ"ט תמוז. השנה בע"ה יחגוג בר מצוה, ואנחנו רוצים לערוך סעודה למשפחה. מאחר וזה יוצא בשלושת השבועות, באיזה אופן מותר:
1. האם חייבים בדיוק ביום ההולדת? אם לא, האם יש הבדל לפני ר"ח אב או אחריו?
2. האם צריך דוקא מנין גברים?
3. האם מותר לנגן בכלי שיר?
תודה

תשובה

1. צריך דוקא ביום כניסתו למצוות. ביום אחר (אולם אין לדחות אותו לחודש אב) סעודת מצוה אם אומרים בה תשבחות לקב"ה ודברי תורה.
2. רצוי אך אין חייבים. אין לדות לחודש אב
3. אם אתם אשכנזים בשלושת השבועות אין מחולות ולא מוסיקה קצבית

הרב יעקב אריאל |