הכנה למקווה במוצאי ת"ב

שאלה

לכבוד הרב
האם אשה שצריכה לטבול ביום ד יכולה לבצע הכנות כגון גזיזית
צפורניים וכד במוצאי תשעה באב?
תודה

 

 

 

תשובה

הכנות מסוימות כמו צפרנים ניתן יום לפני כן,גם במוצאי ת"ב אבל סירוק
שיער והסרת חציצות אחרות צריכות להיעשות לפני הטבילה ולא יממה
לפני כן.

 

 

הרב יעקב אריאל |