האם מותר ללכת לים בראש חודש עד ט באב?

שאלה

האם מותר ללכת לים בראש חודש עד ט באב

תשובה

משנכנס אב ממעטין בשמחה , וכן יש להזהר יותר במקום סכנה. לכן אף מי שלא נוהג בשבוע זה דיני שבוע שחל בו תשעה באב (הואיל ונדחה ליום ראשון) מ"מ אין ראוי ללכת למקומות בילוי וכן לים

רבני מכון התורה והארץ | ג' אב תשע"ו 15:21