האם יש בעייה- לאכול ענבים בתשעת הימים? או שרק מיץ ענבים ויין?

שאלה

האם יש בעייה- לאכול ענבים בתשעת הימים? או שרק מיץ ענבים ויין?

תשובה


שלום

כתב השולחן ערוך (אורח חיים סימן תקנא סע' י)

"יש מי שאומר שהנוהגים שלא לאכול בשר בימים הנזכרים, מותרים בתבשיל שנתבשל בו בשר,  ואסורים בבשר עוף ובשר מלוח ויין תוסס"

וביאר המשנה ברורה סימן תקנא ס"ק סו 
"דהיינו תוך ג' לדריסתו שהוא מתוק ואינו חזק ופסול לגבי מזבח וכן כל אלו הנ"ל
מ"מ קבלו אבותינו עליהם לאסור כל מיני בשר ויין"

לכו הלכה למעשה אין לשתות מיץ ענבים ,  אך אכילת ענבים (פירות עצמם) אין כלל איסור 


רבני מכון התורה והארץ | ג' אב תשע"ו 9:38