דיני תשעת הימים

שאלה

האם הרב יכול לפרט בקצרה את החיובים המיוחדים לתשעת הימים?

תשובה

א. ממעטים בשמחה ובקניות לבית, ואין קובעים לצבוע בתי ישראל
לימים אלו.
ב. אין נושאים נשים ואין עושים סעודה לשמחה לאירוסין.
ג. אין מכבסים בימים אלו ולא לובשים מכובס לבני אשכנז, ולבני
ספרד בשבוע שחל ת"ב.
ד. אין לובשים מר"ח בגדים חדשים לבני אשכנז ולבני ספרד בשבוע
שחל בו.
ה. אין אוכלים בשר ויין פרט לסעודת מצוה (ברית מילה, בר מצוה,
סיום מסכת).
ו. רחיצה לתענוג אסורה לבני אשכנז, ולבני ספרד בשבוע שחל
בו.(_שטיפת זיעה במיקם קרים מותרת)
ז. תספורת בני אשכנז אוסרים מי"ז בתמוז, ובני ספרד בשבוע שחל
בו ת"ב.

 

 

 

 

הרב יעקב אריאל |